Leurs Eye Health Care
#

VISUELE TRAINING

LEURS Health Center is een specialist binnen de eerstelijns-oogzorg. Deze vorm van oogzorg is erop gericht oplossingen te vinden voor mensen die door een visueel probleem niet goed kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

Zien moet een automatisch proces zijn dat weinig inspanning kost.

Zo kunnen er door een onjuiste oogsamenwerking diverse klachten ontstaan zoals:

• Leer-, schrijf en leesproblemen in allerlei vormen

• Een slechte concentratie

• Een slechte of verminderde motoriek

• Een slechte oog-handcoordinatie

• Het vermijden van leeswerk

• Hoofdpijn

• Brandende of jeukende ogen

• Gedragsproblemen

Verkeer

Deelnemen aan het verkeer op de drukke wegen van tegenwoordig vereist goede visuele vaardigheden van de weggebruiker. Dat is niet alleen in belang van uw veiligheid maar ook geldt dat voor andere mensen die deelnemen aan
het verkeer. Goed zien is veilig(er) en beter rijden.

ANWB Rijopleiding werkt samen met met LEURS Health Eye Center om cursisten van de rijopleiding met visuele problemen te kunnen helpen.

#