Visuele Training Se-nses-se-Nap Tec-nology

Visuele Training kan bij ons met de Senaptec Sensory Performance Training. Hiermee doen we in eerste plaats een analyze van wat de situatie is patient. Wat kan deze wel en niet. Breedte is belangrijk! Je zintuigen zijn een verzameling van een groot aantal fundamentele vaardigheden. Het meten van slechts één vaardigheid mist het complete plaatje. Het Senaptec Sensory Station biedt ‘s werelds meest complete geautomatiseerde oplossing voor de sensorische vaardigheden die er het meest toe doen in het leven. Het systeem kan momenteel 10 sensorische parameters beoordelen en training geven over al deze vaardigheden. Dit is je complete sensorische prestatieoplossing Het is niet alleen ontwikkeld om je leef en sport uitdagingen te verbeteren, maar ook op de prikkeloverdracht, van ogen, brein, evenwicht orgaan, en spieren te trainen.                           

DE STRUCTUUR VAN PERCEPTUELE EN VISUELE MOTORMOGELIJKHEDEN IN KAART BRENGEN        

De mogelijkheid om snel visuele stimuli in de omgeving te detecteren en erop te reageren, is van cruciaal belang voor veel menselijke activiteiten. Hoewel dergelijke perceptuele en visueel-motorische vaardigheden belangrijk zijn in een groot aantal contexten, bestaat er een grote variabiliteit tussen individuen in deze capaciteiten. Om de bronnen van deze variabiliteit beter te begrijpen, hebben we perceptuele en visueel-motorische vaardigheden beoordeeld in een grote steekproef van 230 gezonde personen

via het Nike SPARQ Sensory Station, en de variabiliteit in hun gedragsprestaties vergeleken met demografische, status-, slaap- en consumptiekenmerken. Dimensie reductie en regressie analyses wezen op drie onderliggende factoren: Visual – Motor Control, Visual Sensitivity en Eye Quickness, die goed waren voor ongeveer de helft van de totale populatievariantie in prestaties op deze batterij. Interindividuele variabiliteit in Visual – Motor Control was gecorreleerd met geslacht en circadiane patronen, zodat de prestaties op deze factor beter waren voor mannen en voor degenen die al langer wakker waren vóór de beoordeling. De huidige bevindingen geven aan dat vaardigheden met gecoördineerde handbewegingen in reactie op stimuli onderhevig zijn aan grotere individuele variabiliteit,